ANBI Instelling


De Natuurspeelweide Cothen is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI-instelling hoeft geen schenkbelasting te betalen over uw gift. Ook betalen deze organisaties geen erf belasting over ontvangen erfenissen. Hieronder volgen de gegevens die openbaar moeten worden gemaakt om aan de voorwaarden van de belastingdienst te voldoen om deze status te mogen voeren.

Naam:
Stichting Natuurspeelweide Cothen

Kamer van Koophandel nummer:
753 372 23

Contactgegevens en Bestuurssamenstelling:

Bezoekadres:
Stichting Natuurspeelweide Cothen
Ossenwaard 9
3945 PG Cothen

Email: infonatuurspeelweidecothen@gmail.com
Postadres:
De Kamp 1
3945 CE Cothen

Bestuursleden van Natuurspeelweide Cothen zijn vrijwilligers die betrokken zijn bij de doelen en de werkwijze van de speelweide. De taken zijn verdeeld in: voorzitter, secretaris en penningmeester.

Voorzitter: Robert Schriek
Penningmeester: Gilbert Wennekes
Secretaris: Annemarie Scherpenzeel

Meer informatie over de vrijwilligers te vinden onder het kopje 'over ons'

Beleidsplan
Zie hier het document van het beleidsplan.

Beloningsbeleid
Stichting Natuurspeelweide Cothen heeft geen medewerkers in loondienst en worden alle werkzaamheden verricht door vrijwilligers. In voorkomende gevallen kan het bestuur besluiten vrijwilligers vergoedingen te verstrekken.

Doelstelling
De Natuurspeelweide wordt een plek dicht bij huis, school en zorgvoorziening, om te spelen, te beleven, te ontmoeten en te genieten. Een plek waar drie generaties op informele wijze met elkaar in contact kunnen komen en waar ontmoetingen tussen uiteenlopende doelgroepen in een ongedwongen sfeer plaats kunnen vinden. De vrijwilligerswerkgroep van de Natuurspeelweide betrekt, daar waar mogelijk, begeleiders en cliënten van de dagbesteding van Abrona en Participatieplek Den Deel/Hoeve De Waard en bij allerlei praktische zaken die ondersteuning vragen in de Natuurspeelweide. Met de realisatie van de Natuurspeelweide willen wij de leefbaarheid in Cothen, met zijn verscheidenheid aan bewoners vergroten. De Natuurspeelweide is het hele jaar door vrij toegankelijk. Er wordt geen entree gevraagd. Bezoekers kunnen tijdens openingstijden gebruik maken van de, op het aangrenzende erf van Abrona gelegen toiletten, iets drinken bij het Rustpunten het klein vee op het erf van de Bossewaard / dagbesteding bezoeken.

Verslag van de uitgevoerde activiteiten
Zie hieronder de jaarverslagen met de uitgevoerde activiteiten:

  • Jaarverslag komt er in december 2020 


Financiële Verantwoording
Zie hieronder voor de Financiële Verantwoordingen:

  • Financiële Verantwoording komt er in december 2020